Na miejscu wypadku możemy się znaleźć jako uczestnicy lub świadkowie. Odpowiednie zachowanie na miejscu zdarzenia pozwoli nawet zapobiec niepotrzebnej śmierci.

Zabezpiecz siebie i miejsce zdarzenia

Przede wszystkim musisz myśleć o swoim bezpieczeństwie. Nie narażaj swojego zdrowia ani życia chcąc ratować osobę znajdującą się w strefie zagrożenia, np. w płonącym samochodzie.

Miejsce zdarzenia należy zabezpieczyć ustawiając na drodze trójkąt ostrzegawczy:

 • na zwykłych drogach w odległości 50 m od wypadku,
 • na drogach szybkiego ruchu – 100 m od wypadku,
 • na autostradach – 200 m od wypadku.

Rozeznaj się w sytuacji. Dowiedz się jakie były okoliczności zdarzenia oraz kim są poszkodowani, ilu ich jest, jakie mają obrażenia oraz jaki jest ich orientacyjny wiek.

Skontroluj stan poszkodowanego

Najpierw skontroluj świadomość. Podejdź do poszkodowanego, potrząśnij jego ramionami i zapytaj: „Czy pan mnie słyszy?”. Jeśli nawiąże kontakt postaraj się dowiedzieć o nim jak najwięcej. Zapytaj, czy wie co się stało, jak się czuje, gdzie go boli, czy cierpi na jakieś przewlekłe choroby, czy bierze jakieś leki, itp.

Jeśli poszkodowany nie reaguje należy skontrolować oddech i drożność dróg oddechowych. W pierwszej kolejności wyjmij ewentualne ciała obce (guma do żucia, kęsy jedzenia, itp.), odegnij głowę do tyłu (z wyjątkiem ofiar z podejrzeniem urazu kręgosłupa), zbliż swoje ucho do ust poszkodowanego, wyczuj oddech na swoim policzku, obserwuj ruchów klatki piersiowej, określenie ilości i jakości oddechów.

Wezwij pomoc

Jeśli rozeznałeś się w sytuacji, okolicznościach zdarzenia i wiesz mniej więcej w jakim stanie jest poszkodowany, zadzwoń niezwłocznie po służby ratownicze. Pomoc należy wezwać bezpośrednio po ocenie sytuacji, w przed badaniem w przypadku katastrofy drogowej, niebezpiecznych okolicznościach lub braku dostępu do ofiary.

Telefony do służb ratunkowych:

 • 112 – ogólnoeuropejski numer alarmowy
 • 991 – Pogotowie Energetyczne
 • 992 – Pogotowie Gazowe
 • 997 – Policja
 • 998 – Państwowa Straż Pożarna
 • 999 – Pogotowie Ratunkowe.

Podczas zgłoszenia zachowuj spokój i bądź rzeczowy. Najważniejsze informacje, które musisz przekazać, to Twoje dane personalne, okoliczności zdarzenia, miejsce wypadku, stan poszkodowanych, informacje dodatkowe.

Udziel pierwszej pomocy

Dokładne zasady udzielania pierwszej pomocy zostaną opisane w kolejnym artykule. Należy jednak pamiętać o ogólnych zasadach udzielania pomocy przedmedycznej:

 1. Nie podawaj poszkodowanemu jedzenia, picia, ani leków (chyba, że jest przewlekle chory i wyraźnie potrzebuje np. insuliny lub nitrogliceryny).

 2. Zadbaj o komfort psychiczny poszkodowanego, postaraj się zapewnić o ochronie, przykryć kocem, wyeliminować źródła strachu. Pamiętaj aby nie pozostawiać poszkodowanego samego.

 3. Nie przenoś poszkodowanego, chyba że znajduje się obecnie w centrum zagrożenia, np. leży w wycieku benzyny.

 4. Postaraj się, aby ofiara wykonywała jak najmniej ruchów, aby uniknąć rozprzestrzeniania się bólu lub urazu.

 5. Utrzymuj kontakt z poszkodowanym, udzielaj informacji, mów do niego i słuchaj. Ustaw się na poziomie wzroku ofiary.

 6. Sprawdzaj przytomność poszkodowanego i oddech nie rzadziej niż co minutę.