Ubezpieczenia komunikacyjne OC i AC chronią ubezpieczonego przed roszczeniami osób poszkodowanych oraz stratami finansowymi związanymi z kolizjami i wypadkami. Zakres jest bardzo szeroki, jednakże w niektórych przypadkach kierowcy mogą nie uzyskać odszkodowania.

Towarzystwo ubezpieczeniowe odmówi wypłaty odszkodowania, jeśli okaże się, że kierowca w momencie zdarzenia znajdował się pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających. Tak samo nie można liczyć na pieniądze, jeśli szkoda wyrządzona została celowo, a w przypadku AC- także wówczas, jeśli nastąpiła w trakcie wyścigów samochodowych lub ucieczki przed policją. Niemniej jednak są to sytuacje de facto grożące nawet rozprawą sądową i karą więzienia.

Ubezpieczenie OC jest obowiązkowe, tak więc każde towarzystwo ubezpieczeniowe oferuje je w tym samym zakresie. Natomiast przy zawieraniu polisy AC to klient decyduje się, na jakie okoliczności pragnie się ubezpieczyć. W przypadku wystąpienia zdarzenia, które nie jest objęte zakresem wykupionego AC, ubezpieczony nie ma co liczyć na otrzymanie odszkodowania.

Towarzystwa ubezpieczeniowe oferują najróżniejsze klauzule do autocasco. Można na przykład dodatkowo zabezpieczyć szyby. Ubezpieczenie na wypadek dewastacji jest szczególnie przydatne w sytuacji na przykład, gdy mieszka się w okolicy, gdzie często zdarzają się akty wandalizmu. Inaczej w przypadku wybicia szyb ubezpieczony nie dostanie ani złotówki.

Kierowcy udający się w dalekie i częste podróże powinni zainteresować się ubezpieczeniem assistance. Bardzo często jest ono w wersji mini oferowane przez towarzystwa ubezpieczeniowe razem z obowiązkowym OC. Ubezpieczony w razie awarii samochodu na trasie może liczyć na uzyskanie pomocy drogowej- holowanie auta i samochód zastępczy. W tym zakresie ubezpieczenie przyda się na pewno osobom, na których podróże wymuszają obowiązki służbowe, a bez niego- cóż, trzeba za wszystko zapłacić z własnej kieszeni.

Tak więc jak widać, OC i AC obejmuje wiele okoliczności. Działanie OC zależy od rozsądku kierowcy; jeśli nie robi niczego niegodnego z prawem, może liczyć, że w przypadku kolizji lub wypadku z OC właśnie, a nie z jego własnej kieszeni wypłacone zostanie odszkodowanie. Auto-casco zaś zależy w dużej mierze od trafności oceny potrzeb przez kierowcę, który musi zastanowić się, na jakie sytuacje powinien się zabezpieczyć.