Jeżeli doznałeś szkody w wyniku kolizji drogowej masz prawo domagać się należnego odszkodowania.

Warto po kolizji drogowej wezwać policję, która sporządzi notatkę ze zdarzenia uwzględniającą dane sprawcy wypadku, poszkodowanych i świadków. Ponadto warto spisać oświadczenie sprawcy kolizji, własnoręcznie wypełnione przez winnego zdarzenia. Te dokumenty przydadzą się na drodze dochodzenia odszkodowania, jako dowody zaistniałej sytuacji i szkód, których doznałeś. Mogą to być zarówno szkody materialne, jak i szkody na zdrowiu. W przypadku tych drugich, również powinieneś zbierać wszelkie dowody potwierdzające uszczerbek – wyniki badań lekarskich, paragony na zakupy leków, itp.

Odszkodowania z ubezpieczenia OC możesz dochodzić również jeśli jesteś pasażerem i doznałeś uszczerbku na zdrowiu. Po wysyłaniu roszczenia do firmy ubezpieczeniowej, z reguły na początku otrzymasz oddalenie wniosku, ale jeśli jesteś pewien swoich argumentów wyślij pismo raz jeszcze i uważać na postępowanie zakładu ubezpieczeń (wysokość wypłaconego świadczenia, dodatkowe środki na leczenie lub rehabilitację). Pamiętaj, że po otrzymaniu odszkodowania możesz domagać się zwiększenia wypłaconego świadczenia, argumentując np. długotrwałą utratą zdolności do pracy, utratą dochodu, czy rehabilitacją.

Towarzystwo ubezpieczeniowe ma trzydzieści dni na wypłatę odszkodowania z OC, a w wyjątkowych okolicznościach nawet dziewięćdziesiąt dni lub więcej. Wszystko zależy od danej sprawy. Czas wypłaty świadczenia może wydłużać się, jeśli sprawa przeciwko sprawcy toczy się jeszcze w sądzie lub gdy leczenie poszkodowanego nie dobiegło końca. Pozostaje nam wówczas uzbroić się w cierpliwość lub skierować sprawę o odszkodowanie do sądu.