ODSZKODOWANIA Z OC
Wszystko o ubezpieczeniach OC - co należy zrobić przed, jak postępować w razie wypadku i jak dochodzić zadośćuczynienia.
Odszkodowanie
Jak otrzymać wysokie?

Raczej wszyscy kierowcy zdają sobie sprawę, że po wypadku mogą otrzymać z OC sprawcy odszkodowanie za zniszczony samochód. O wiele mniej osób jest świadomych za jakie dokładnie szkody osobowe mogą się domagać zadośćuczynienia z OC.

Jeszcze nie tak dawno uzyskanie przez poszkodowanego samochodu zastępczego na czas naprawy graniczyło z cudem. O tym świadczeniu decydowały wyroki sądowe, najczęściej krzywdzące dla samych zainteresowanych. Na szczęście to się zmieniło.

Historie o niewypłaconych odszkodowaniach nie zachęcają kierowców do inwestowania w zakup ubezpieczenia Autocasco. Nasz samochód bez zakupionej ochrony ubezpieczeniowej nie jest w pełni bezpieczny. Co zrobić aby w razie doznania szkody uzyskać jak najwyższe odszkodowanie z AC?

W momencie, gdy zawieramy umowę, w której przedmiotem jest ubezpieczenie samochodu niejeden z nas zastanawia się czy w faktycznej sytuacji zagrożenia dla naszego auta owa kwota ubezpieczenia, na jaką zdecydowaliśmy się podpisać umowę będzie wypłacona czy też nie.

Ubezpieczenie OC ma chronić nie tyleż sprawcę zdarzenia przed finansowymi konsekwencjami spowodowanych szkód, ileż samego poszkodowanego, który otrzyma któreś ze świadczeń w zależności od charakteru poniesionej szkody.

Wokół ubezpieczenia OC przez lata narosło wiele mylnych przekonań, które w ostatecznym rozrachunku okazują się bardzo kosztowne. Wielu kierowców uważa na przykład, że OC chroni ICH majątek. Tymczasem nic bardziej mylnego. Dlatego dzisiaj zastanowimy się, kto może ubiegać się o odszkodowanie z tytułu ubezpieczenia OC.

Ubezpieczenia komunikacyjne OC i AC chronią ubezpieczonego przed roszczeniami osób poszkodowanych oraz stratami finansowymi związanymi z kolizjami i wypadkami. Zakres jest bardzo szeroki, jednakże w niektórych przypadkach kierowcy mogą nie uzyskać odszkodowania.

Jeśli nie jesteś w stanie samodzielnie dochodzić odszkodowania z OC lub masz problemy z uzyskaniem należnego świadczenia możesz skorzystać z pomocy specjalistów.

Jeżeli doznałeś szkody w wyniku kolizji drogowej masz prawo domagać się należnego odszkodowania.