Jeśli już doszło do kolizji powinniśmy ustalić winnego i poszkodowanego. W tym celu nieoceniony jest druk oświadczenia sprawcy kolizji.

Kolizja tym różni się od wypadku, że nie występują w niej ranni ani ofiary, a jedyną konsekwencją zdarzenia są szkody materialne. Do kolizji drogowej można wezwać policję, ale nie ma takiej konieczności, chyba że podejrzewamy, że sprawca jest pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających, gdy jego dokumenty nie wydają się wiarygodne, lub gdy nie ma zgodności w kwestii ustalenia przebiegu zdarzeń. Bez względu na to, czy została wezwana policja czy nie, warto mieć przy sobie i uzupełnić po kolizji formularz oświadczenia sprawcy.

Po zdarzeniu powinniśmy przede wszystkim zachować spokój, włączyć światła awaryjne i rozejrzeć się, czy można bezpiecznie wysiąść z samochodu. Zapamiętajmy też markę samochodu sprawcy i numer rejestracyjny, gdyby chciał on uciec z miejsca zdarzenia. Miejsce kolizji należy oznakować trójkątem ostrzegawczym, a po weryfikacji uszkodzeń, usunąć samochody na pobocze, aby nie blokowały one ruchu pozostałych pojazdów i nie stwarzały zagrożenia.

Później na spokojnie należy ustalić z drugim uczestnikiem zdarzenia, jego przebieg i udokumentować go na oświadczeniu sprawcy kolizji drogowej. Taki dokument jest pomocny w momencie dochodzenia odszkodowania od ubezpieczyciela i znacznie przyspiesza i ułatwia całą procedurę odszkodowawczą. Samo oświadczenie nie przesądza jednak o odpowiedzialności cywilnej towarzystwa ubezpieczeń za szkody powstałe w wyniku kolizji. Firma ubezpieczeniowa ma prawo żądać od uczestników zdarzenia złożenia dalszych wyjaśnień i przedstawienia dodatkowych dowodów, bez względu na złożone oświadczenie.

Wzór dokumentu można pobrać klikając w link: Oświadczenie sprawcy kolizji.

Inne dokumenty, które przydają się każdemu kierowcy, to wzór wypowiedzenia OC oraz umowa kupna/sprzedaży samochodu. Je także można pobrać ze strony porównywarki ubezpieczeń.