Raczej wszyscy kierowcy zdają sobie sprawę, że po wypadku mogą otrzymać z OC sprawcy odszkodowanie za zniszczony samochód. O wiele mniej osób jest świadomych za jakie dokładnie szkody osobowe mogą się domagać zadośćuczynienia z OC.

Czym jest szkoda osobowa?

Szkoda osobowa to uszczerbek na ciele oraz uraz psychiczny osób poszkodowanych w zdarzeniu drogowym. Za taką szkodę możesz się ubiegać odszkodowania z:

  • Twojego NNW - wysokość odszkodowania zależy od procentu uszczerbku na zdrowiu określonego przez rzeczoznawcę ubezpieczyciela
  • OC sprawcy - o wiele wyższą kwotę niż z NNW możesz otrzymać z OC sprawcy.

Określenie wysokości przysługującego odszkodowania jest w przypadku szkód osobowych o wiele trudniejsze niż w przypadku szkód majątkowych. Rozmiar tych drugich określa zazwyczaj rzeczoznawca, wyceniając poszczególne części, które uległy uszkodzeniu w wyniku zdarzenia. Natomiast w przypadku zadośćuczynień za szkody osobowe to w dużej mierze od samego poszkodowanego zależy kwota, którą otrzyma.

Polecamy także przewodnik krok po kroku wyjaśniający, jak uzyskać odszkodowanie za szkody majątkowe

Jak otrzymać wysokie zadośćuczynienie z OC sprawcy?

Aby otrzymać odpowiednia zadośćuczynienie za szkody osobowe, musisz dokładnie określić wszystkie koszty poniesione w wyniku zdarzenia. O co możesz się ubiegać?

Prawo określa następujące kategorie roszczeń:

  • zwrot kosztów leczenia - do tej kategorii wliczają się wydatki poniesione na lekarstwa, rehabilitację, zabiegi, dojazdy do szpitala. Zbieraj więc starannie wszystkie paragony potwierdzające koszty;
  • zadośćuczynienie - postaraj się określić, jaka kwota zrekompensuje doznaną krzywdę i cierpienie fizyczne oraz psychiczne;
  • zwrot zarobków utraconych w wyniku wypadku i leczenia - wylicz, jaką pensję utraciłeś w wyniku wypadku. Pamiętaj, że możesz ubiegać się o to nie tylko wtedy, kiedy pracujesz na podstawie umowy o pracę. Jeśli pracujesz na umowę zlecenie lub o dzieło, oszacuj ze zleceniodawcą, ile mógłbyś zarobić, gdyby nie doszło do wypadku;
  • renta - jest ona przeznaczona na pokrycie zwiększonych potrzeb związanych z długotrwałym leczeniem. Możesz starać się także o rentę uzupełniającą, która ma wyrównać różnicę między dochodem osiąganym przed wypadkiem a dochodem uzyskiwanym po zdarzeniu;
  • jednorazowe świadczenie - ma ono umożliwić przekwalifikowanie się lub założenie działalności gospodarczej w razie inwalidztwa poszkodowanego w zdarzeniu.

Jak widać, kategorie roszczeń są bardzo różnorodne i daleko wykraczają poza zwykłe pokrycie kosztów lekarstw. Jeśli więc chcesz otrzymać odpowiednio wysokie zadośćuczynienie za szkody osobowe, poświęć odpowiednio dużo czasu na dokładne wyliczenie, jakie koszty poniosłeś w wyniku zdarzenia i jakich dochodów nie uzyskałeś.