Oczywiście kolizja lub wypadek to dla kierowcy, zarówno sprawcy, jak i poszkodowanego, bardzo nieprzyjemne przeżycie. Należy jednak zachować trzeźwość umysłu i szybko przedsięwziąć pewne kroki.

Po odpowiednim zabezpieczeniu miejsca zdarzenia i spisaniu oświadczenia kolejnym etapem powinno być zgłoszenie szkody w towarzystwie ubezpieczeniowym. Pamiętać trzeba, że towarzystwa ubezpieczeniowe dają różny okres na różne zdarzenia. I tak na przykład, uszkodzenie samochodu należy zgłosić w przeciągu trzech dni, kradzież natomiast- w przeciągu 24 godzin. To bardzo ważne, bo zwlekając zbyt długo, eliminuje się tym samym możliwość przystąpienia do likwidacji szkody i otrzymania odszkodowania z polisy OC sprawcy. W okoliczność liczy się szybkość poinformowania ubezpieczyciela, dlatego klienci mogą wybrać sposób, który jest dla nich najdogodniejszy: kontakt telefoniczny, e- mailem, lub poprzez internetowy formularz zgłoszeń. Metody zgłaszania szkody w najpopularniejszych towarzystwach ubezpieczeniowych w Polsce zebrane zostały w serwisie zgloszenieszkody.com.pl.

Wszelkie potrzebne dane, jakie należy przekazać ubezpieczycielowi, znajdują się na oświadczeniu sprawcy kolizji. Następnie pałeczkę przejmuje towarzystwo ubezpieczeniowe. Z poszkodowanym skontaktuje się rzeczoznawca i oceni rzeczywistą wartość poniesionych szkód.

Warto pamiętać, że szkoda może być wynikiem nie tylko stłuczki lub wypadku. Ubezpieczenia OC i AC obejmują zdarzenia, do których doszło w związku z ruchem pojazdu. Niekoniecznie musi to być jazda, ale także wsiadanie i wysiadanie (jeśli do szkody doszło na przykład przy otwieraniu drzwi), załadunek, itp.